AKO REKLAMOVAŤ OBJEDNÁVKU?

Milí zákazníci, ak ste počas využitia našich služieb našli podnety alebo námietky, ktoré by sme mohli zlepšiť, prosím kontaktujte nás. Vaše postrehy sú pre nás cenným zdrojom informácií pre neustále skvalitnenie našich služieb. Vďaka Vašim podnetom môžeme pre Vás tvoriť hodnoty, ktoré nájdete nielen v našej ponuke, ale aj službách.

U nás v kytice-donáška.sk nám záleží na spokojnosti našich zákazníkov, preto každú objednávku a prípadnú reklamáciu vybavujeme s najvyššou starostlivosťou.

Každá objednávka sa kontroluje pri jej prijatí, dodržiavajú sa prísne pravidlá pri viazaní kytíc ako aj pri samotnom balení. Máme nadštandardné dohody s našimi doručovateľmi. Vo všetkých krokoch však pracujú s Vašou objednávkou len ľudia, ktorí robia chyby. Ak sa niečo vo Vašej objednávke “pokazilo” a Vy potrebujete objednávku reklamovať, prosím prečítajte si naše reklamačné pravidlá.

AKO REKLAMOVAŤ VÁŠ KVETINOVÝ DARČEK

Spoločnosť Red Roses s.r.o garantuje čerstvosť kvetov po dobu minimálne 5 dní od odovzdania kytice/rezaných kvetov príjemcovi. V prípade, že kvety prišli poškodené je potrebné prijatý tovar bezodkladne reklamovať najneskôr však do 5 dní odo dňa jeho doručenia. Reklamácie môžu byť vybavované: telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 na čísle 0905 108 202, alebo e-mailom na info@kytice-donaska.sk.

Pre objektívne posúdenie reklamácie kvality kvetov je potrebné zaslať fotografiu reklamovaného tovaru na e-mailovú adresu info@kytice-donaska.sk. Po obdržaní fotografie, Vašu reklamáciu posúdime a o výsledku Vás budeme informovať telefonicky alebo e-mailom, kedy sa s Vami dohodneme o spôsobe, akým Vaša reklamácia bude vyriešená. Reklamácie ohľadne kvality kvetov sa snažíme vybavovať bezodkladne najneskôr však do 30 dní od poskytnutia požadovaných fotografií.

AKO REKLAMOVAŤ CHUTE A DARČEKY

Poškodenú, neúplnú zásielku alebo oneskorené doručenie je potrebné oznámiť bez zbytočného odkladu najneskôr však do 5 dní odo dňa, kedy mala byť objednávka doručená príjemcovi. Reklamácie môžu byť vybavované: telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 na čísle 0905 108 202, alebo e-mailom na info@kytice-donaska.sk

Ak chcete reklamovaný tovar vrátiť, môžete tak urobiť (najlepšie až po dohodne s nami) na adrese spoločnosti:
Red Roses s.r.o
Rožňavská 1/A
821 04 Bratislava

Tovar nám nezasielajte na dobierku. Po obdržaní tovaru Vás budeme informovať telefonicky alebo e-mailom a dohodneme sa s Vami na riešení problému k spokojnosti zákazníka. Každú reklamáciu sa snažíme vybaviť ihneď najneskôr však do 30 dní od podania reklamácie.

VRÁTENIE TOVARU

Zákazník je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Priame náklady na vrátenie tovaru nesie objednávateľ. Zákazník je povinný oznámiť vrátenie tovaru prevádzkovateľovi vopred e-mailom, resp. telefonicky, s uvedením čísla faktúry, na ktoré bol tovar zakúpený. Finančné prostriedky budú kupujúcemu vrátené do 15 dní bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s prevádzkovateľom nedohodnú inak. Pri platbe platobnými kartami budú peniaze vrátené v súlade s podmienkami zmluvy o akceptácii platobných kariet medzi prevádzkovateľom a príslušnou bankou. V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

  1. poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  2. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa,
  3. alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

V súlade s vyššie uvedeným zákonom sú  potraviny, nápoje a ostatné výrobky z obsahu darčekových balení klasifikované ako tovar, ktorý po otvorení nemožno vrátiť, a preto môže byť tento druh tovaru vrátený len v pôvodnom neporušenom obale, nepoškodený a nepoužitý. V súlade s vyššie uvedeným zákonom sú rezané kvety a produkty z rezaných kvetov klasifikované ako tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nie je možné vrátiť.